Twój koszyk: 0 przedmiotów - 0 PLN| Wyszukaj

 Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem Promocji, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.happymum.pl określa zasady sprzedaży promocyjnej towarów, zwanej dalej również Promocją w sklepie internetowy Happy mum.
W zakresie nie uregulowanym treścią Regulaminu Promocji znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Happy mum, znajdującego się pod adresem www.happymum.pl.
Promocja dotyczy towarów wskazanych przez Sprzedawcę.
Promocja trwa w okresie od dnia 10.05.2016 do dnia 15.05.2016 lub do wyczerpania zapasów towarów objętych Promocją.
Promocja nie może być łączona z innymi promocjami.
W ramach Promocji Kupujący jest zobowiązany do nabycia co najmniej 3 sztuk towarów objętych Promocją.
W stosunku do trzeciego, najtańszego towaru nabywanego w ramach Promocji udzielany jest rabat w wysokości 30 % ceny katalogowej tego towaru.
Rabat na towary objęte Promocją udzielany jest pod warunkiem, że Kupujący nie odstąpi od umowy sprzedaży towarów objętych Promocją w części.
W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży towarów objętych Promocją w części, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego kwoty stanowiącej wartość udzielonych rabatów w zakresie towarów, co do których odstąpienie od umowy nie nastąpiło. Wartość ta może zostać potrącona z wierzytelności jaką Sprzedający ma zwrócić Kupującemu z tytułu zwrotu ceny towarów, co do których nastąpiło odstąpienie od umowy.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Poznaj nasze nowości oraz unikalne oferty szybciej niż inni!