Twój koszyk: 0 przedmiotów - 0 PLN| Wyszukaj

Regulamin, zwany dalej Regulaminem promocyjnej sprzedaży rzeczy.

 
§ 1
Organizatorem promocyjnej sprzedaży rzeczy, zwanej dalej również Promocją, jest Spółka występująca pod firmą Happy Mum Retail Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, kod 10-763, przy ul. Martyniaka 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375541, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 739-381-75-74, zwana dalej Organizatorem.
 
§ 2
Promocja dotyczy rzeczy oferowanych do sprzedaży w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl oraz w sklepach stacjonarnych oznaczonych znakiem Happy Mum, mieszczących się w:
1. Centrum Handlowym SILESIA w Katowicach, ul.Chorzowska 107
2. Centrum Handlowym BONARKA w Krakowie, ul. Kamieńskiego 11
3. Centrum Handlowym MANUFAKTURA w Łodzi, ul. Drewnowska 58
4. Centrum Handlowym GALERIA MALTA w Poznaniu, ul. Maltańska 1
5. Centrum Handlowym AURA w Olsztynie, ul.Piłsudskiego 16
6. Centrum Handlowym WOLA PARK w Warszawie, ul. Górczewska 124
7. Centrum Handlowym ARKADY WROCŁAWSKIE we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4
8. Centrum Handlowym KLIF w Gdyni, Al. Zwycięstwa 256.
 
§ 3
1. Promocja dotyczy towarów wskazanych przez Sprzedawcę.
 
§ 4
Promocja polega na udzieleniu nabywcy dodatkowego upustu cenowego, zwanego dalej Upustem na nabywane rzeczy w ramach jednej transakcji sprzedaży, potwierdzonej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą, którego wysokość jest uzależniona od ilości sztuk nabywanych w ramach tej jednej transakcji sprzedaży rzeczy i wynosi:
1. w przypadku zakupu 2 (dwóch) rzeczy w regularnej cenie, nieprzecenionych (nie dotyczy działu SALE i OUTLET)  – 50% (pięćdziesiąt procent) na rzeczy z kategorii OUTLET.
 
§ 5
1. W przypadku zakupów dokonanych w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl i w przypadku odstąpienia w części przez kupującego od umowy sprzedaży, w ramach której przyznany został Upust, Organizator ponownie dokona przeliczenia wartości Upustu należnego kupującemu na zasadach opisanych w Regulaminie i poinformuje o nim nabywcę.
2. Dokonując zakupu rzeczy objętych Promocją nabywca jednocześnie upoważnia Organizatora do potrącenia ze świadczeń jakie ma od niego otrzymać wartości świadczeń należnych Organizatorowi należnych po ponownym przeliczeniu Upustu i na potrącenie takie wyraża zgodę.
 
§ 6
Postanowienia § 5 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia przez nabywcę od jednostkowej transakcji sprzedaży w części z powodu wad rzeczy sprzedanej.
 
§ 7
Promocja obowiązuje od dnia 23.02.2017 r. do dnia 26.02.2017 r. lub do wyczerpania zapasów rzeczy objętych Promocją.
 
§ 8
Z Promocji mogą korzystać wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające rzeczy jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 
§ 9
Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Poznaj nasze nowości oraz unikalne oferty szybciej niż inni!