Twój koszyk: 0 przedmiotów - 0 PLN| Wyszukaj

Regulamin promocyjnej sprzedaży towarów w sklepie internetowym Happymum.pl


1. Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem Promocji, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.happymum.pl określa zasady sprzedaży promocyjnej towarów, zwanej dalej również Promocją w sklepie internetowy Happy mum.
2. W zakresie nie uregulowanym treścią Regulaminu Promocji znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Happy mum, znajdującego się pod adresem www.happymum.pl.
3. Promocja dotyczy towarów wskazanych przez Sprzedawcę.
4. Promocja trwa w okresie od dnia 16.09.2015 do dnia20.09.2015 lub do wyczerpania zapasów towarów objętych Promocją.
5. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami.
6. W ramach Promocji Kupujący jest zobowiązany do nabycia co najmniej dwóch sztuk towaru z kategorii Outlet objętych Promocją.
7. W stosunku do każdego towaru nabywanego w ramach Promocji udzielany jest rabat w wysokości 50% ceny katalogowej tego towaru.
8. Rabat na towary objęte Promocją udzielany jest pod warunkiem, że Kupujący nie odstąpi od umowy sprzedaży towarów objętych Promocją w części.
9. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży towarów objętych Promocją w części, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego kwoty stanowiącej wartość udzielonych rabatów w zakresie towarów, co do których odstąpienie od umowy nie nastąpiło. Wartość ta może zostać potrącona z wierzytelności jaką Sprzedający ma zwrócić Kupującemu z tytułu zwrotu ceny towarów, co do których nastąpiło odstąpienie od umowy.
 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Poznaj nasze nowości oraz unikalne oferty szybciej niż inni!